Czy media upraszczają złożoną historię epidemii chorób?

W ostatnich latach wybuchła epidemia medialna dotycząca epidemii chorób wczesnego dzieciństwa. Prasa odnotowała wzrost przypadków odry, świnki i kokluszu w społecznościach od Seattle po Vermont. W wielu opowiadaniach związek przyczynowo-skutkowy z niższym odsetkiem zaszczepionych dzieci był wyraźny. (Niektórzy