Co jeść po zawaleniu

Jednym z bardziej zabawnych (i popularnych) głosów w enviro / peak oil doom-o-sphere jest James Howard Kunstler, prawdopodobnie najlepiej znany ze swojej książki The Geography of Nowhere. Raz w tygodniu wydaje nieopisaną wiadomość o wszystkich kwestiach związanych z nieuchronnym upadkiem społeczeństwa z jego zatrważająco zatytułowanego bloga Clusterfuck Nation. Ludzie najw