Testowanie na obecność arszeniku w wodzie pitnej bez pobrań próbek?

Byłoby wspaniale, ponieważ około 140 milionów ludzi na całym świecie zużywa wody gruntowe zawierające niebezpieczne poziomy arszeniku. Po prostu nie ma wystarczająco dużo zasobów, aby przetestować setki tysięcy odwiertów, wiele w krajach rozwijających się i na obszarach wiejskich, które mogłyby ukrywać tę toksyczną substancję. Arsen jest naturalni