• Friday July 19,2019

Kategoria - Egipt


Tunezja i Egipt: niektóre wspólne mianowniki

Tunezja i Egipt: niektóre wspólne mianowniki

Jak wspomniałem wczoraj, moim największym problemem z twierdzeniem, że globalne ocieplenie jest czynnikiem przyczyniającym się do powstania Egiptu, nie jest jego pasożytnicze oportunistyczne. To podważa poważną, uzasadnioną debatę na temat powiązania między zmianą klimatu, demografią, degradacją środowiska, ubóstwem i czynnikami społeczno-politycznymi, takimi jak frustracja na tle represji rządowych. I ta szersza, bard

Egipski inkblot

Egipski inkblot

Powstanie w Tunezji i Egipcie nadal fascynuje atramentem. Peak oil jest teraz kolejnym inicjatorem wrzuconym do lotnej mieszanki. (Nie jest dla mnie jasne, czy spadające rezerwy ropy będą zaliczane jako przyczyna lub przyczyna.) Jak zauważył Andrew Revkin na początku tego tygodnia, "każdy z agendą zdaje się być w stanie to odzwierciedlić" w niepokojach ogarniających świat arabski. Jednak jedn