Choroba: kontekst globalny i historyczny

Powyższy rysunek pochodzi z publikacji PLoS GENETICS , Analiza genetycznej podstawy choroby w kontekście ogólnoświatowych relacji międzyludzkich i migracji. Autorzy dokonali syntezy dwóch różnych dziedzin ludzkiej genomiki. Po pierwsze, istnieją ukierunkowane biomedycznie badania asocjacyjne całego genomu i podobne, które próbują zidentyfikować allele ryzyka dla poszczególnych chorób. W niektórych p