Grafika podczas powrotu do zdrowia po zapaleniu mózgu

Ostatnio pisałem o zapaleniu mózgu związanym z receptorem anty-NMDA, zaburzeniu neurologicznym, które często objawia się objawami psychiatrycznymi, takimi jak depresja i halucynacje. Najnowszy American Journal of Psychiatry zawiera dziwną serię czterech rysunków wykonanych przez 15-letnią dziewczynkę w trakcie epizodu choroby, która przedstawiała się jako objawy psychotyczne, ale później postępowała do ciężkiej bezsenności i padaczki, zanim została zdiagnozowana i leczona. "Kiedy stopniow