Czy Twój Gut Bacteria Vegetarian?

Tej wiosny naukowcy ogłosili, że każda osoba wydaje się mieć zestaw bakterii jelitowych, takich jak grupa krwi dla mikrobiomu. Ich ludzie podzielili się na trzy odrębne "enterotypy", z których każdy reprezentuje odrębny ekosystem mikrobiologiczny. Enterotypy nie korelowały z wiekiem, płcią ani narodowością badanych. Jednak w nowy