Scarecrow populacji

Któregoś dnia przeprowadzimy dorosłą, nie alarmistyczną rozmowę o populacji. To byłaby dyskusja, w której unika się obrazów Soylent Green i rozmów, zamiast tego o populacji w kategoriach konkretnych miejsc (tak robią to faceci). Większość publicznej debaty na temat ludności jest jednak utożsamiana z listą światowych koncernów (szczyt ropy naftowej, zmiana klimatu, wyczerpywanie zasobów itp.), Co często powoduj